Dětské hřiště

Toto dětské hřiště vzniklo v roce 2013 za podpory podniku Lesy České republiky, s.p.

ukrajinská krize